24.5 C
Trakai
2023 / 09 / 22

Muitinės profesionalai darbo rinkoje vertingi kaip auksas

Ar jau skaitėte?

Skaitomiausi

Muitinės specialistai atlieka svarbų vaidmenį palengvinant tarptautinę prekybą ir užtikrinant teisėtą ir saugų prekės importą bei eksportą. Pasak profesoriaus dr. Kārlis Ketners, bet kuri tarptautinę veiklą vykdanti įmonė privalo turėti naujausių žinių apie bet kurios šalies, kurioje ji vykdo veiklą, mokesčių režimą, nes pasaulio mokesčių institucijos vis griežčiau žiūri į mokesčių įstatymų laikymąsi. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) kviečia studijuoti intensyvią vienerių metų trukmės nuotolinę MBA programą „Muitinės procesų valdymas“, orientuotą į verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų, veikiančių muitinės srityje, aukšto lygio vadovų rengimą ir, pasak VDU ŽŪA docentės dr. Erikos Besusparienės, skirta asmenims, siekiantiems tapti muitinės verslo lyderiais.

- Reklama -

Muitinės profesionalai ieško geriausių sprendimų

Pasak prof. dr. K. Ketners, muitinės specialistų darbas keičiasi ir yra kupinas naujų iššūkių. „Prekybos tinklai tapo sudėtingesni. Transporto ir logistikos paslaugos perskirstytos ir pakeistos, o nauda priklauso nuo didesnio patikimumo ir sąnaudų mažinimo. Tačiau gebėjimai užtikrinti skaidrumą ir stebėti prekių srautus pradeda atsilikti nuo šių pokyčių, todėl visuomenei kyla rizika, susijusi su saugumu ir sauga, galimu mokesčių ir muitų praradimu bei paslaugų kokybės pablogėjimu”, – pažymi prof. dr. K. Ketners.

Profesoriaus dr. Kārlis Ketners.

Profesorius atkreipia dėmesį į tai, kad muitinės specialistai šiuo metu ieško geriausio balanso, apimančio prekybos palengvinimą ir vykdymo užtikrinimą bei su tuo susijusių inovatyvių sprendimų. „Aukštasis mokslas ir akademiniai tyrimai pristato inovatyvius prekybos palengvinimo ir geresnio reikalavimų laikymosi sprendimus, gerinant duomenų matomumą ir priimant duomenimis pagrįstus sprendimus”, – sako prof. dr. K. Ketners. Pasak mokslininko, pagrindinė idėja – pakartotinai naudoti patikimus komercinius duomenis reguliavimo kontrolei, kai įmanoma, koordinuotam sienų valdymui ir elektroninio vieno langelio (skirtingų vyriausybinių agentūrų ataskaitų duomenų naudojimo) kūrimui.

Muitinės darbuotojams – nauji iššūkiai

Prof. dr. K. Ketners pažymi, kad anksčiau muitinės pareigūnai daugiausiai dėmesio skyrė fiziniam prekių tikrinimui ir buvo mokomi praktinio tikrinimo, apimančio ir teisines žinias. Tuo tarpu verslo specialistai, atsakingi už muitinės reikalus, buvo mokomi klasifikuoti prekes ir pildyti deklaracijas. Šiandien dėl sudėtingėjančių teisės aktų reikalavimų, priklausomybės nuo IT ir kitų pokyčių, reikia muitinės specialistų, turinčių specialių muitinės valdymo įgūdžių.

Kadangi žinių ir kompetencijos reikalavimai tapo kur kas griežtesni, taip pat reikia geriau išmanyti verslo procesus. „Aukštojo mokslo programos reikalingos, kad padėtų esamiems muitinės darbuotojams toliau tobulėti, kad jie galėtų susidoroti su šiais naujais iššūkiais. Be to, verslo specialistams, sprendžiantiems muitinės klausimus, norint laikytis reikalavimų, reikia išsamių žinių apie galiojančius teisės aktus, su jais susijusią riziką ir įgyvendinamas kontrolės priemones, įskaitant ir tas, kurios liečia įmonės informacines sistemas, taip pat šie specialistai turi dirbti strateginiu lygmeniu, išsamiai išmanyti muitinės reglamentų poveikį procesams”, – sako įvairių mokslinių ir studijų leidinių mokesčių klausimais autorius.

Skirtingų mokesčių sistemų išmanymas – nauda tarptautiniam verslui

VDU ŽŪA docentė dr. Erika Besusparienė.

Profesoriaus teigimu, tarptautiniams prekybos sandoriams ir tiekimo grandinių veikimui reikalingos žinios apie įvairių šalių vidaus mokesčius, tarptautinius mokesčių susitarimus, kad būtų išvengta dvigubo apmokestinimo, ir įvairių pasaulio šalių vidaus mokesčių sistemų skirtumų panaudojimą vertinant įmonių apmokestinimą taikant skirtingus mokesčių tarifus, atitikties reikalavimus, mokesčių lengvatas ir kitas nuostatas.

- Reklama -

„Apmokestinimas yra dinamiškas ir daugeliu atžvilgių prieštaringas procesas. Tarptautinis verslo apmokestinimas daugiausiai apima įmonių ar įstaigų ir mokesčių pareigūnų derybų procesą. Įmonėms, kurios prekiauja ir vykdo veiklą daugiau nei vienoje šalyje, negalima neįvertinti tarptautinių mokesčių žinių vertės, nes jos sujungia sudėtingus tarptautinių mokesčių teisės aktų aspektus, įskaitant vykstančius pokyčius, verslo planavimo pokyčius ir komercinius bei politinius pokyčius visame pasaulyje”, – komentuoja prof. dr. K. Ketners.

Anot mokslininko, reguliarus tarptautinis mokesčių planavimas leidžia verslui susidaryti aiškesnį vaizdą apie mokestines lengvatas, mokesčių lengvatas ir nuolaidas, taikomas skirtingose šalyse, kapitalo judėjimo pasekmes verslo srityse ir tarpvalstybiniu mastu, mokesčių teisės aktų pakeitimus tiek verslo buveinės šalyje, tiek užsienio šalyje, kurioje verslas vykdo veiklą, galimus skirtingų šalių mokesčių režimų reikalavimų prieštaravimus ir verslo tikslų bei būsimų mokesčių planavimo tikslų ir reikalavimų sąveiką.

Jis atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių funkcija verslo valdyme tampa vis sudėtingesnė. Tarptautinio verslo kontekste mokesčių funkcija turi užtikrinti, kad įmonė įvykdytų savo šalies mokestinius įsipareigojimus ir mokestines prievoles tarptautinėms institucijoms, kad mokėjimai būtų atliekami per kiekvienai šaliai tinkamą laikotarpį.

Studijų programa būsimiems muitinės verslo lyderiams

VDU ŽŪA docentė dr. E. Besusparienė siūlo atsižvelgti į tai, kad MBA studijų programa „Muitinės procesų valdymas” skirta asmenims, kurie nori siekti karjeros ar būti lyderiais muitinės procesų valdymo srityje. „Šiuo metu tai pirmoji MBA studijų programa muitinės žinių srityje Lietuvoje, galbūt net Europos kontekste. Magistrantūros studijos muitinės srityje susiduria su iššūkiais – dažnai muitinės procesų valdymo sritis paliečiama tik kaip specializacija”, – pastebi doc. dr. E. Besusparienė.

Ji atskleidžia, kad diskutuojant su verslu ir atsižvelgiant į pokyčius Europos Sąjungoje (ES), VDU ŽŪA siekia, kad studijų programoje į muitinės sritį būtų žvelgiama ir giliau, ir derinamos kitos reikalingos kompetencijos. „Pagrindiniai ramsčiai kuriant programą buvo Muitinės srities išsilavinimas pagal ES muitinės kompetencijų sąrangą ir ES vizija „Muitinė 2040“, todėl studijų programoje sujungėme muitinės ir mokesčių sritis. Žinoma, vien šių sričių būsimam vadovui nepakanka, todėl į studijų programą „Muitinės procesų valdymas” įtraukėme ir tarptautinių tiekimo grandinių procesus, tvarų muitinės valdymą, komunikaciją, o atsižvelgdami į naujas rizikas, pridėjome socialinę atsakomybę ir etiką bei aplinkosaugos priemones”, – pasakoja doc. dr. E. Besusparienė.

Reaguoja į rinkos poreikius

VDU ŽŪA docentė atskleidžia, kad poreikis kurti studijų programą „Muitinės procesų valdymas” atsirado stebint situaciją rinkoje. „VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto dėstytojai ir mokslininkai yra stiprūs mokesčių ir logistikos srityse, todėl Lietuvos muitinės praktikų asociacijos vadovė Enrika Naujokė kreipėsi į mūsų fakultetą dėl poreikio ugdyti žmones, dirbančius muitinės srityje. Pirmasis mūsų bendras darbas buvo kursų muitinės tarpininkams paruošimas. Antrasis mūsų žingsnis buvo šios studijų programos „Muitinės procesų valdymas“ sukūrimas“, – kalba doc. dr. E. Besusparienė.

Ji pastebi, kad muitinės sritis ilgą laiką nerado savo vietos, kaip akademinė disciplina. „Vieni į ją žiūrėjo kaip į savaime suprantamą mokesčių objektą (per muitus ir kitus muitinės mokesčius), kiti – kaip į logistikos ar tiekimo grandinių dalį. Čia susidūrėme su problema, kad verslui reikia vadovų, turinčių gilių muitinės srities žinių, tačiau tokie vadovai nebuvo parengti. Suinteresuotosios šalys kartu su Pasaulio muitinių organizacija įsteigė Tarptautinį muitinės universitetų tinklą (International Network of Customs Universities, INCU) ir tik 2010 m. (po 3 universitetų sertifikavimo) tarptautiniu lygmeniu muitinės sritis buvo pripažinta kaip akademinė disciplina“, – pastebėjimais dalijasi mokslininkė.

Galimybė keisti profesiją arba kilti karjeros laiptais

Doc. dr. E. Besusparienė atkreipia dėmesį, kad jei žmogus nori keisti profesiją ar kilti karjeros laiptais, MBA studijų programa „Muitinės procesų valdymas“ gali atverti tam duris. „Glaudžiai bendradarbiaujame su Lietuvos muitinės praktikų asociacija, esame INCU nariai, taip pat tapome Muitinės žinių instituto (Customs Knowledge Institute, CKI) nariais. Mūsų studijų programos studentai taip pat turės galimybę dalyvauti šiuose tarptautiniuose tinkluose, gilinti žinias, kurti savo tarptautinį tinklą, o tai neabejotinai suteiks jiems naujų karjeros perspektyvų. Taigi, jei žmogus, baigęs bakalauro studijas, dirbo ir po studijų baigimo sukaupė 3 metų patirtį (nesvarbu, ar dirbo vadybininku, buhalteriu, logistu ar kitu darbuotoju), jis gali stoti į MBA studijų programą“, – sako VDU ŽŪA docentė ir pažymi, kad svarbiausia – vidinė motyvacija kelti kvalifikaciją ir kilti karjeros laiptais.

Nuotolinės studijos dirbantiems žmonėms

Doc. dr. E. Besusparienė pasakoja, kad viena iš priežasčių, kodėl pasirinktas nuotolinis studijų formatas yra būsimų studentų užimtumas. „MBA studijų programa „Muitinės procesų valdymas“ skirta dirbantiems žmonėms arba tiems, kurie jau turi savo verslą, todėl tik po darbo gali skirti laiko žinių ir kompetencijų gilinimui. Be to, manome, kad dalis mūsų studentų bus Z kartos atstovai (~28 m.), kurie svarstys karjeros galimybes ir galbūt rinksis mūsų studijų programą. Jie technologijomis naudojasi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, todėl jiems dar lengviau įsisavinti žinias, nes paskaitų metu naudojame aktyvias skaitmenines priemones“, – atskleidžia docentė.

Svarbiausia, anot jos, kad MBA studijų programoje dėsto ekspertai iš užsienio, kurie suteikia pridėtinę vertę mokantis muitinės srities iš skirtingų šalių patirties, todėl nuotolinių studijų dėka užsienio dėstytojams lengviau užmegzti ryšį su studentais. Ji pažymi, kad ES parengtoje vizijoje „Muitinė 2040“ – visos ES muitinės matomos kaip viena bendra ES muitinė su bendru reguliavimu ir bendromis taisyklėmis.

Tačiau doc. dr. E. Besusparienė pažymi, kad ne mažiau svarbus yra ir tiesioginis bendravimas. „MBA studijų programoje „Muitinės procesų valdymas“ 10 proc. skirsime tiesioginiams susitikimams. Todėl planuojame 1–2 kartus per semestrą suburti studentus ir dėstytojus kūrybinėms dirbtuvėms, renginiams, projektų rengimui ar pristatymui“, – sako VDU ŽŪA docentė.

Mokslininkė pastebi, kad dalyko turinys ir naudojamos technologijos priklauso nuo dalyko dėstytojo. Nuotoliniam mokymui pritaikytą studijų dalyką dažniausiai sudaro tekstinė medžiaga, vaizdo įrašai, paskaitų įrašai, atvejo analizės, aktyvūs darbo dokumentai debesyje, žaidimų principais paremtos užduotys. Paskaitos vyksta sinchroniškai, tačiau studentas taip pat turi galimybę mokytis asinchroniškai, prisijungęs tik jam patogiu laiku, dalyvauti diskusijoje, peržiūrėti ankstesnius įrašus.

Lauktas naujos tarptautinės programos atsiradimas

Muitinės žinių platformos „Customs Clear“ įkūrėjų Enrika Naujokė.

Lietuvos muitinės praktikų asociacijos direktorė ir viena iš muitinės žinių platformos „Customs Clear“ įkūrėjų Enrika Naujokė atkreipia dėmesį, kad simboliška, jog studijų programa startuoja tais metais, kai Pasaulio muitinių organizacijos tradicinė metų tema – dalijimasis žiniomis. Tai atspindi augančią muitinės srities ir žinių svarbą. Muitinės srities akademinės programos yra palyginti naujos, todėl šios naujos tarptautinės programos atsiradimas yra labai savalaikis.

Pati sritis yra labai sudėtinga – muitinės kontrolė apima ne tik muitų teisės aktus, bet ir vadinamuosius ne muitų teisės aktus. „Muitinė yra „priešakinėse linijose“ užtikrinant, kad į rinką patektų tik saugūs, reikalavimus atitinkantys produktai ir būtų tinkamai sumokėti reikiami mokesčiai. Be to, šiandien visi žinome apie eksporto kontrolę ir sankcijas, už kurias taip pat atsakinga muitinė. Galiausiai, muitinė atliks svarbų vaidmenį užtikrinant, kad į rinkas patektų aplinkai nekenksmingi produktai. Veiksminga kontrolė prasideda nuo žinių, kurios ne mažiau reikalingos ir įmonėms, kad prekės neužstrigtų pasienyje ar vėliau nekiltų problemų atliekant muitinės auditą“, – pastebi E. Naujokė.

Ji pabrėžia žinių svarbą ir atkreipia dėmesį į tai, kad muitinė vis daugiau dėmesio skiria patikrinimams po muitinio įforminimo (siekiant padidinti pasienio pajėgumus) – tokie patikrinimai dažnai lemia papildomus mokesčius, baudas, sankcijas ir sumas, kurios gali siekti šimtus tūkstančių eurų. „Jei prekės sulaikomos pasienyje, patiriamos arba nustatytų neatitikimų šalinimo išlaidos, arba prekės apskritai gali būti neįleistos. Svarbu pažymėti, kad Lietuvoje atsakomybė tenka ne tik įmonei, bet ir darbuotojams. Atsakomybė įtvirtinta Administracinių nusižengimų kodekse. Fiziniam asmeniui (deklarantui, vadovui, finansininkui ir pan.) skiriamos baudos gali siekti kelis tūkstančius eurų“, – pažymi E. Naujokė.

Galimybė susipažinti su pasaulinėmis aktualijomis

„PwC“ Lietuvoje Netiesioginių mokesčių departamento projektų vadovė Monika Bielskienė.

„PwC“ Lietuvoje Netiesioginių mokesčių departamento projektų vadovė Monika Bielskienė pažymi, kad tokios į muitinės procesą orientuotos programos Lietuvoje labai trūko. „Turime kursus muitinės tarpininkams, turime bakalauro studijas, bet iš esmės nebuvo galimybių gilintis į niuansus, pereiti į aukštesnį lygį, analizuoti klausimus, kurie aptariami pasaulyje. Be to, šios programos unikalumas – kad ji tinka ir viešajam, ir privačiam sektoriui – ji gali tapti dar viena tinklaveikos platforma muitinės bendruomenėje“, – tikisi M. Bielskienė.

Ji atkreipia dėmesį, kad kompetencijų poreikis auga su kiekvienais metais. „Taip yra dėl didėjančio teisės aktų skaičiaus. Taip pat dėl teismų praktikos, kuri aiškina teisės aktus ir kartais jų taikymą pakreipia netikėta ir dažnai sudėtingesne linkme. Be to, rinka susiduria su prekybos formų ir sričių transformacija – eksponentiniu e. prekybos augimu, žiedine ekonomika. Dėl visų šių priežasčių teisės aktų laikymasis tampa vis brangesnis, taip pat vis skausmingesnis, jei tinkamai nesprendžiamas. Kita vertus, reikalavimų besilaikančioms įmonėms atsiveria naujos galimybės, pavyzdžiui, įvairios supaprastintos muitinės procedūros, todėl muitinės žinių turintys ekspertai yra ir bus aukso vertės“, – apibendrina M. Bielskienė.

Elena Bagdonavičiūtė
Marketingo ir komunikacijos departamento vyresnioji specialistė
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

spot_img
spot_img

Gydytojas Valerijus Morozovas ramina mamas: visai normalu, jei jūsų vaikas lengvai sirguliuoja apie dešimt...

Dar net nespėjus atšalti ir atkeliauti drėgniems vėjuotiems orams, darbuose padaugėjo čiaudinčių ir nosis varvinančių kolegų, mažesni jų vaikai irgi jau ima sirguliuoti. Nors daugeliui atrodo, kad slogų sezonas atėjo per anksti, gydytojas Valerijus...

„Iki“ pataria: viržiai vazone džiugins ilgiau, jeigu žinosite, kur jų nedėti namuose ir kokiu...

Viržių pasirodymas balkonuose, soduose ir miškuose yra ženklas, kad ruduo jau visai čia pat. Nors orai dar ir išties vasariški, lietuviai vis dažniau šiuos spalvingus ir jaukius augalus iš parduotuvių nešasi namo, pastebi Vaida...

Lietuvoje susirgimo erkiniu encefalitu atvejų skaičius yra didžiausias visoje Europoje

Susirgimų erkiniu encefalitu skaičius Lietuvoje yra didžiausias Europoje, skelbia Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2022 m. ataskaitos duomenimis, Lietuvoje vidutinis sergamumas erkiniu encefalitu tenka 24,3 atvejams iš 100...

ORAI: Šiandien ypač šiltai dienai – iki 28 laipsnių

Penktadienio naktį be lietaus. Vėjas pietryčių, 6–11 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos. Dienai baigiantis pajūryje trumpai palis. Vėjas pietryčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 23–28 laipsniai šilumos. Šeštadienį daug kur palis, vietomis smarkiai....

Horoskopai rugsėjo 22 dienai

AVINASTikriausiai turėsite kažkokių reikalų su užsieniečiais ar bent jau su svečiais iš kito miesto. Jei tai verslo reikalai, priimti susitarimai bus tvirti ir abiem pusėms naudingi. Jei asmeniniai - tiesiog maloniai praleisite laiką. JAUTISTegul aplinkui...

„Rimi“ tęsia plėtrą Vakarų Lietuvoje: pirmoji tinklo parduotuvė jau atidaryta ir Gargžduose

Ketvirtadienį Gargždų gyventojai galėjo pirmą kartą apsilankyti naujoje „Rimi“ parduotuvėje, įsikūrusioje adresu: Pasienio g. 1. „Rimi“ prekybos centrų valdymo vadovės Irinos Miklienės teigimu, pirmoji tokia parduotuvė Gargžduose atidaryta siekiant prisidėti prie pajūrio regiono stiprinimo...

Maudymosi sezono metu švariausias maudyklų vanduo buvo ne mūsų rajone

Visą maudymosi sezoną stebėjus šalies maudyklų vandens kokybę, Telšių apskrityje esančiose maudymosi vietose nė karto neužfiksuota trumpalaikės taršos atvejų, teigia Higienos institutas. Anot jo, šį sezoną 84,3 proc. maudyklų vanduo atitiko higienos normos reikalavimus (2022...

Seimas apsisprendė: kailių fermų Lietuvoje neliks

Ketvirtadienį Seime vykusio lemiamo balsavimo metu parlamentarai pritarė įstatymo projektui dėl kailinių žvėrelių fermų draudimo Lietuvoje. Įstatymo projektu draudžiama laikyti ir (ar) veisti, parduoti ar kitaip perleisti gyvūnus vien dėl naudos iš jų kailio....

Viena klaida, ir grybus galėsit išmesti – ko nedaryti ruošiant jų atsargas

Auštantis ruduo jau dovanoja gausų miško gėrybių derlių – grybų kepuraitės pamažu užkloja ne tik samanas giriose, bet ir parduotuvių lentynas, kur gyventojai grybauti užsuka kone dar dažniau. Norintys sutaupyti grybus ne tik gaminsis...

PC CUP: lankytojų pasitikėjimas ir išskirtinė vieta sostinėje lėmė srautų rekordus

Rudeniui įsibėgėjant sostinės centre įsikūręs prekybos centras CUP skaičiuoja itin gerą aštuonių mėnesių veiklos derlių, o ypač – didžiulę lankytojų trauką šiltuoju sezonu. Lankytojų srautams nuolat augant jau trečius metus iš eilės, prekybos centro...

Pamirškite visus mitus apie majonezą: dietologė pataria, kaip jį įtraukti į sveikatai palankią mitybą

Šiandien parduotuvių lentynose galima rasti įvairių rūšių majonezo: nuo įprasto, sumažinto riebumo, pagaminto iš alyvuogių ar avokadų aliejaus, iki veganiško ar tokio, kuris tinka žmonėms su specialiais mitybos poreikiais. Nepaisant to, gydytoja dietologė dr....

Eilė plyšusio menisko operacijai – dveji metai: kaip pas gydytoją patekti greičiau

Pacientai piktinasi, jog didžiosiose Lietuvos ligoninėse dažnai plyšusio menisko gydymo operacijos tenka laukti net iki dviejų metų. O kartais ir dar ilgiau. Todėl patyrusieji kelio sąnario traumą yra priversti kentėti skausmus arba rinktis mokamas...

ORAI: Šiandien bus saulėta ir sausa

Šiandien Lietuvoje bus saulėta ir sausa. Vėjas pietų, pietryčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos. Penktadienio vakare pajūryje truputį palis, galima perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną...

Horoskopai rugsėjo 21 dienai

AVINASBent jau jums pačiam atrodys didu ir kilnu viskas, ko imatės. Žinote, ko jums reikia ir kur tai rasti. Šiandien jūsų intuicija iš tiesų galima pasitikėti. Kas turi akis, netruks tai pamatyti. JAUTISSavo darbo įrankius...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img